Kontakt

Provozovatel Elegantnibydleni.cz

Venture Invest s.r.o.
Dvory 1950/24,
020 01 Púchov

IČO: 47593598
DIČ: 2023989616
IČ DPH: SK2023989616

Zapsaná u okresního soudu Trenčín, odd. Sro, vl.č. 29847/R

Reklama & spolupráce

Chcete se podílet na obsahu portálu Elegantnibydleni.cz a psát články? V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře uvedeného níže nebo na e-mail:

Ing. Marek  Loduha – loduha@ventureinvest.sk