Domů / Tipy & praktické informace / Změna v katastru nemovitostí

Změna v katastru nemovitostí

Od 1.1.2014 platí nový Občanský zákoník a s ním přicházejí i změny v katastru nemovitostí. Pokud nemovitost vlastníte, kupujete, nebo plánujete koupit, tak by jste se se změnami měli pro seznámit co nejdříve. Jak známo neznalost zákona neomlouvá a pokud se jedná o nemovitosti, tak můžete ztratit velice moc.

Snímka obrazovky 2014-04-15 o 21.30.03

Hlídejte si údaje v Katastru nemovitostí

Jednou z největších změn je: „není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného stavu“. Znamená to, že pokud koupíte nemovitost od toho, kdo je zapsaný v katastru nemovitosti, tak je vaše, i když se později ukáže, že původní vlastník byl jiný. Jinými slovy pokud někdo koupí v dobré víře od osoby zapsané jako vlastník v katastru nemovitostí, hledí se na tuto skutečnost jako by tuto nemovitost nabyly od skutečného vlastníka.

Co tím zákon sleduje

Jedná se o určitou ochranu kupujícího, který koupil nemovitost v dobré víře, že ji kupuje od vlastníka. Provádějte tedy změny v Katastru nemovitosti včas. Často se totiž stávalo, že při změně vlastníka nemovitosti tento nový vlastník neprovedl změnu na Katastru nemovitostí.

Jak provézt změnu v Katastru nemovitosti

Změnu v Katastru nemovitostí je možné provést pouze vkladem. Vkladem se zapisují na základě návrhu vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence těchto práv: vlastnické právo, právo stavby, věcné břemeno, zástavní právo, budoucí zástavní právo, podzástavní právo, předkupní právo, budoucí výměnek, přídatné spoluvlastnictví, správa svěřenského fondu, výhrada vlastnického práva, výhrada práva zpětné koupě, výhrada práva zpětného prodeje, zákaz zcizení nebo zatížení, výhrada práva lepšího kupce, ujednání o koupi na zkoušku, nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka, pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka, vzdání se práva na náhradu škody na pozemku, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

O Petr Urbanek

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.Povinná pole jsou označena *

*