Komerční články

Ohlídejte si správné zateplení fasády domu

Lidí, kteří se rozhodují pro zateplení fasády svého domu, tak činí z několika důvodů. Jednak kvůli zlepšení vzhledu domu a hlavně kvůli snížení nákladů na vytápění. Bohužel se stále častěji stává, že  nejsou dodržené postupy, je zvolený nevhodný materiál nebo je práce nekvalitně odvedená. To pak vede k nefunkčnosti zateplení. Co si ohlídat a jakým chybám se vyvarovat se dočtete v následujícím článku.

1046-0903364058

Vše začíná projektem

Základem úspěšného zateplení fasády je kvalitní projekt a stavební dozor. Oba tyto prvky zajišťují správně vybraný materiál. Chyby v projektu se pak projevuje v plesnivění zdí nebo k vytváření tepelných mostů. Důležité je například vědět, že na každou zeď domu, může být použitý jiný materiál.

Projektant by měl brát v úvahu, že se na severní části fasády je častější výskyt řas a plísní, které vznikají při určité teplotě a vlhkosti. Častým problémem bývá vypracovaný projekt pouze kvůli stavebnímu povolení.

Je dobré mít vypracovanou prováděcí dokumentaci. Ta musí obsahovat řešení detailů a technické specifikace materiálů. Díky tomu pak bude mít stavební dozor přesný manuál jednotlivých postupů a bude mít přehled o veškerém řešení detailů.

1155-1304528826

Vyhledávejte kvalitu

Podle odborníků je největším problémem fakt, že investoři volí co nejlevnější varianty. Nechtějí utrácet za kvalitní projekt ani stavební dozor. Kvalitní stavební dozor se pohybu od 500 Kč na hodinu a výš. Ovšem díky tomu bude celkové provedení kvalitní, funkční s dlouhou životnost.

Správně zvolený materiál

Druhým důležitým krokem je výběr správného materiálu. Důležité je vybírat podle jeho celkové životnosti. Podstatné je tak, aby se volily takové materiály, které jsou ve vzájemné souhře. Ideální je tak certifikovaný zateplovací systém.

Důvodem je, že materiály na sebe navazují a vytvářejí jednolitý celek. Pokud tak dojde ke snížení účinnosti jedné složky, automaticky se to projeví na životnosti a kvalitě celého zateplovacího systému.

Nedodržují se technologické postupy

Nejčastější chybou je lepení na buchty nebo jiným způsobem. Další častou chybou je, že se fasáda během prací nezakrývá. Sluneční záření pak dopadá přímo na povrch izolantů a u šedého polystyrenu je to zásadní problém. Vysoké teploty, které působí na povrch desek způsobují sublimaci.

Sublimace je úbytek hmoty materiálu. Vysoká teplota má tak na izolanty podstatný vliv, který ovlivňuje jeho funkčnost. Povrchová teplota také ovlivňuje rychlé vyschnutí stěrky. Pak dochází k sprahnutí. Kvůli tomu nedojde k nutné chemické reakci, která způsobuje tvrdnutí stěrky. Stěrka se pak drolí a předčasně odpadá.

841-0612355337

Kontrolujte detaily

Během zateplení fasády je nutné ohlídat i nepatrné detaily. Mezi takové detaily se řadí ostění, nadpraží nebo podpraží, což je jsou parapetní lůžka. To všechno jsou choulostivá místa, kde velmi často vznikají tepelné mosty, a proto během prací vyžadují pečlivou izolaci.

Další časté chyby

  • použití špatných nebo krátkých fasádních kotev,
  • vynechání veškerých dostupných fasádních lišt,
  • špatná aplikace stěrky s vpravenou perlinkou,
  • silná pigmentovací fasáda.

Za informace děkujeme společnosti morez stavební s.r.o. – zateplení fasád České Budějovice.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.