Bydlení

Tepelná čerpadla jako řešení závislosti na dovozu zemního plynu

Trh s tepelnými čerpadly v Evropě, měřeno množstvím prodaných jednotek, roste v Evropě od roku 2013. Nyní, když se naplno odhaluje zranitelnost závislosti na dovozech zemního plynu, tepelná čerpadla se těší ještě většímu zájmu, a to dokonce i na úrovni jednotlivých vlád.

Například Francie přestala poskytovat dotace na kotle na zemní plyn, Velká Británie navýšila objem dotací na pořízení tepelného čerpadla o 1,8 miliard liber, Evropská komise představila nový REPowerEU plán mající za úkol zintenzivnit využívání tepelných čerpadel v členských zemí EU.

Tepelná čerpadla řeší hned několik problémů na poli energetiky, se kterými se členské země EU potýkají, a to:

  • Nedostatek fosilních paliv tak, jak v minulosti byly uzavírány uhelné doly a projekty na těžbu zemního plynu.
  • Prozatímní neschopnost dostát ambiciózním plánům na snižování emisí skleníkových plynů, kdy např. v Německu vloni objem emisí dokonce vzrostl!
  • Nedůvěra v obnovitelné zdroje energií ze strany domácností způsobená růstem cen elektřiny z větrných a solárních elektráren.

Jak konkrétně tepelná čerpadla řeší výše uvedené nevýhody? Na níže uvedených řádcích najdete výčet největších výhod.

  • Tepelná čerpadla odebírají „palivo“ pro výrobu energií z venkovního vzduchu a geotermálního tepla, tj.  zdrojů, které jsou po celé Evropě k dispozici v prakticky nevyčerpatelném množství, a to bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky.
  • Tepelná čerpadla jsou velmi šetrná k životnímu prostředí díky vysokému topnému faktoru, kdy čerpadla vyrobí násobě více energie, než kolik potřebují ke svému provozu.
  • Tepelná čerpadla mají dlouhou očekávanou životnost, a to i v drsných podmínkách Skandinávie, kde v 80. letech minulého století došlo k prvnímu masivnímu rozšíření tepelných čerpadel v Evropě.
  • Tepelná čerpadla mají univerzální využití, jsou vhodná pro prakticky všechny typy nemovitostí. Zároveň, tepelná čerpadla jsou nenáročná na prostor i pravidelnou údržbu.
  • Jedná se o osvědčený zdroj tepla, teplé vody či dokonce chladu. Jak již bylo zmíněno výše, k prvnímu masivnímu rozšíření tepelných čerpadel došlo v 80. letech minulého století. Zároveň, každý rok je v Evropě instalováno cca 10 – 13 milionů nových tepelných čerpadel, tj. nejedná se o žádný „krok do neznáma“.

Pokud vás zaujaly výhody tepelných čerpadel, začněte se ještě dnes zajímat o možnosti jejich využití u vaší nemovitosti, stejně jako dostupnosti dotací od státu na pořízení nového zdroje tepla.

Zdroj obrázku: klikkipetra / Shutterstock.com

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tepelná čerpadla jako řešení závislosti na dovozu zemního plynu