Rekonstrukce
Komerční články

Dobrý dojem není zárukou serióznosti

Když ptáčka lapají, dobře mu zpívají… Řemeslník, který se na první pohled jeví jako mistr světa, komunikuje, dobře poradí, dodrží termín první schůzky – to je celkem běžná věc. Jenže ve chvíli, kdy dostane první zálohu (na materiál), se rekonstrukce může proměnit v černou můru. Příspěvky zákazníků publikovaných na webu NejŘemeslníci, jsou toho důkazem.

Dohodněte si detaily

Z řemeslníka byste měli mít dobrý pocit už při komunikaci. Bere vám telefony? Když slíbí, že zavolá, udělá to? Reaguje na nepřijatý hovor? Rozhodně si vyhledejte reference, abyste informace o kvalitě odváděné práce měli z první ruky. Nenajímejte si řemeslníky bez smlouvy. Správně formulovaná smlouva o dílo vám ušetří plno starostí a peněz při případných reklamacích. Věnujte velkou pozornost popisu prací a dodaných materiálů. Ve smlouvě trvejte na tom, že firma se bez vašeho souhlasu nebude pouštět do náhradních řešení. Smlouva by měla obsahovat i technickou dokumentaci (je-li nutná), ceny, materiálové položky, termíny, sankce při jejich nedodržení a požadavek vést stavební deník, který bude každý den k dispozici. Nezapomeňte uvést i klauzuli o odvozu odpadu.

Rekonstrukce
Rekonstrukce

Většina firem chce zálohu předem. Dohodněte si, že budete za odvedenou práci platit průběžně a na závěr si necháte motivační doplatek, například 15 % z ceny, který vyplatíte po odevzdání hotového díla a odstranění všech chyb a nedostatků.

Uvádíme příklady rozčílených a napálených zákazníků, tak jak své postřehy píší na portál www.NejRemeslnici.cz.

I dobrá firma se může zhoršit

Chtěl bych dodatečně upozornit na lajdáctví jednoho elektrikáře. Elektrikář mi poškodil lacobel. U stejné firmy jsem si objednal výměnu jednoho dílu lacobelu, který jimi byl původně dodán a instalován. Bohužel výborný dojem po první realizaci se druhou zkušeností změnil ve velké zklamání. Výše jmenovaný pan si přijel díl změřit a po čase jej přišel vyměnit. Bohužel si nedostatečně pečlivě změřil polohu otvoru na zásuvky a po instalaci a všemožném štelovaní a posouvání do polohy původní instalace se vyskytla nepříjemná estetická vada. Na vadu jsem upozornil, načež řemeslník sklo sundal, na mou otázku, zda si to na tu opravu nezměří znovu a pořádně, mi odpověděl, že to „vidí, o kolik otvor posunout“ a bez dalších slov s uraženým výrazem odjel. Dva týdny se nic nedělo, pan Vrba dětinsky nezvedá telefony, tak jsem mu napsal SMS. Na tu mi odepsal, ať si to raději objednám někde jinde, že to asi nedělají dost „košer“.

Tohle chování je podle mne velmi neprofesionální a dětinské. Estetická vada byla zjevná, sám řemeslník uznal, že při měření si nevšiml, že sklo pokračuje a v rohu je zasunuté za druhý díl, tedy jednoznačně jeho chyba. Beze slova omluvy a odvahy mi rovnou sdělil, že už mi to znovu dělat nebude. Nechal mě čekat dva týdny s polepenou ošklivou zdí po sundaném lacobelu.

Jsem rád, že tyto stránky existují a umožňují pozitivní a negativní zkušenosti předat dále, aby si hlavně řemeslníci uvědomili, že na tom, jak kvalitně práci odvedou, opravdu závisí jejich živnosti.

Rekonstrukce domu
Rekonstrukce domu

Záruka zůstala pouze na papíře

Důrazně varuji všechny potenciální zájemce o nová okna a dveře před jednou slánskou firmou.

Okna i dveře nám byly při jednání s obchodním ředitelem prezentovány jako „mercedes mezi plastovými okny“, a s tím jsme zakázku také objednávali. Kromě jiného i pro deklarovanou záruční dobu 84 měsíců.

Již při přebírání a namontování zakázky jsme našli několik závad (poškození dekorační fólie), které osobně mimo jiných řešil i jednatel společnosti. V některých případech (hlavně u velkého balkónového okna) jsme byli ochotni udělat ústupek a přistoupit na variantu, že poškození byla pouze zaretušována opravným fixem (i když jsme mohli trvat na výměně, což by pro firmu představovalo výrazně vyšší náklady).

Poté během zimy došlo k zamrznutí kování u vchodových dveří. Věc jsem řešil opět osobně s jednatelem společnosti, který osobně přijel, kování zkontroloval, konstatoval použití nesprávného typu mazacího tuku a nabídl výměnu kování. Vzhledem k tomu, že jsme společnými silami a za použití našeho mazacího spreje kování rozpohybovali, opět jsme netrvali na výměně (znovu jsme firmě ušetřili náklady).

Zhruba po dvou letech užívání, minulý rok v červnu, jsme reklamovali sesednutí křídla vstupních dveří a deformaci rámu, stejně tak i sesednutí velkých balkonových dveří, díky kterému došlo k nevratnému poškození dekorační fólie na rámu. Po nějaké době (docela dlouhé), nás navštívil technik, který během návštěvy:

a) seřídil balkónové dveře, prohlédl poškození rámu,

b) částečně seřídil HT vchodové dveře s tím, že při prohlídce uznal deformaci pantů i profilů.

Závěrem návštěvy technik konstatoval, že provedené opravy (seřízení) nepředstavují plné vyřešení reklamace (šlo v podstatě pouze o seřízení, abychom mohli oboje dveře vůbec otvírat a zavírat), a že se firma bude závadě dále věnovat a my budeme vyrozuměni o dalším postupu.

Od té doby se nám ohledně této záležitosti nikdo neozval.

Někdy v průběhu listopadu jsem telefonicky hovořil s jednatelem Novým, kterému jsem celou situaci připomněl a žádal jsem ho o vyjádření. Bylo mi přislíbeno, že ověří stav věci a ozve se.

Od té doby jsem opět bez jakékoliv reakce.

Ukázka nekomunikace:

  • 12. ledna jsem posílal urgenci reklamace s tím, že byla doplněna o další závadu vstupních dveří – výraznou netěsnost. Opět bez reakce.
  • 4. února – 2. urgence – bez reakce.
  • 1. dubna 2015 – 3. urgence – bez reakce.
  • 13. května jsem poslal 4. urgenci.
  • dne 14. května jsem od druhé jednatelky a spolumajitelky obdržel následující odpověď: Dobrý den p. Bečvář, na Vaši reklamaci jsme již několikrát odpovídali, jak e-mailem tak i poštou. Samozřejmě, že mi dosud nepřišlo nic ani poštou, ani e-mailem. Natož několikrát! Zvláštní, když ostatní pošta a e-maily mi po celou dobu chodí bez problémů.
  • Poté, co jsem si 14. května vyžádal ještě jednou zaslání údajně zaslaného (a 15. 5. opět urgoval), přišlo mi následující vyjádření, S DATEM 15. 5.: Seřízení balkonových dveří je občas nutné, nejde o vadu. Údržba dveří je Vaše starost, pokud nebyla provedena včas, důsledky nelze uplatnit jako reklamaci.

Bod č. 1 jako reklamaci neuznáváme. Deformace profilu v oblasti pantu je zjevná estetická vada. Předání díla již proběhlo bez závad. Reklamaci na tuto vadu neuznáváme, protože není funkční ani skrytá, ani postupně vzniklá.

Pro úplnost pouze dodávám, že dle dohody uvedené v SoD to mělo být provedeno zaměstnancem firmy a závada se projevila před jeho příjezdem. Navíc nevím, jak bych měl seřídit dveře, které sesednou v kování tak, že se zaryjí do rámu tak, že nejdou otevřít.

A ještě ke vchodovým dveřím – ano, při předání bylo bez závad, jak je tedy možné, že vada není postupně vzniklá, když po určité době dojde ke svěšení dveří v pantech tak, že nejdou otvírat (jde o vnější panty nasazené a přišroubované do rámu přesně v místě deformace!) a po zásahu technika spočívajícího v silnějším dotažení do rámu je deformace ještě výraznější?

Proto závěrem ještě jednou důrazně varuji před jakoukoliv spoluprací s touto firmou ve Slaném, neboť výše uvedené skutečnosti jasně dokazují přístup k zákazníkovi, kdy jakýkoliv zájem (a bohužel i závazky vůči zákazníkovi) přestává existovat dnem zaplacení a zmiňovaná záruční doba 84 měsíců je pouze nic neznamenajícím lákadlem.

Předělávka domu
Předělávka domu

Poznámka

V předchozích třech příbězích jsme vymazali konkrétní jména, IČ a další údaje o kritizovaných řemeslnících. Pokud se je však budete chtít dozvědět, najdete je na webu: www.NejRemeslnici.cz.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.