Tipy & praktické informace

Jak na změnu trvalého bydliště?

Změna je život a k životu patří i stěhování na novou adresu. Logicky následuje změna trvalého bydliště, ale spousta lidí netuší, jak na to. V žádném případě totiž nejde jen o fyzické přestěhování do nového bytu či domu, ale také určité administrativní kroky. A my vám prozradíme, jak změna trvalého bydliště probíhá. V některých případech totiž můžete za prodlení dostat pokutu…

Dle českých zákonů může mít občan pouze jedno trvalé bydliště, a to vázané k objektu, který je pro tyto účely určený (dům, byt, rekreační objekt). Místo trvalého bydliště musí mít popisné, evidenční nebo orientační místo. V praxi nelze bydlet například v rekreační chatě, která není opatřena žádným ze zmíněných čísel (byť je uvedena v katastru).

První fáze změny trvalého bydliště spočívá v ohlášení na příslušném obecním úřadě. V hlavním městě a územně členěných statutárních městech pak na úřadě, který přísluší k dané městské části/obvodu. Nové obyvatelé vojenských újezdů musí na újezdní úřad.

shutterstock_231833584

Budete potřebovat následující doklady:

  • Občanský průkaz (po odstřihnutí rohu dostanete prozatímní doklad, následně vám bude vydán nový OP)
  • Doklad opravňující užívání domu/bytu (např. výpis z katastru, nájemní nebo kupní smlouva, souhlasné prohlášení oprávněné osoby ke změně trvalého pobytu)
  • Vypsaný formulář („Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ – je k dostání na ohlašovně)

Změna trvalého bydliště je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 50 Kč. To se netýká dětí a mladistvých ve věku do 15 let.

Komu hrozí za nenahlášení změny pokuta?

Držitelé řidičského průkazu, kteří změnu nenahlásí nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy obdrží nový OP, mohou dostat pokutu ve výši do 200 Kč.

Držitelé živnostenského oprávnění musí změnu bydliště ohlásit na finančním a živnostenském úřadě nejpozději do 15 dnů. V opačném případě jim hrozí vyměření pokuty. Živnostenský úřad o změně bydliště automaticky informuje pojišťovnu, finanční úřad a správu sociálního zabezpečení.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.