Domů / Tipy & praktické informace / Jak napsat referát

Jak napsat referát

Každý z nás určitě musel alespoň jednou v životě napsat referátNejdůležitější při psaní referátu je správný výběr tématu. Záleží také na tom, jestli téma zadá vyučující, nebo si ho můžete vybrat sami. Vždy je samozřejmě lepší, když si jej můžeme zvolit my sami. Vybíráme pak mezi tématy, která jsou nám blízká, o která se zajímáme ve svém volném čase a máme tedy k němu dostatek informací a znalostí. Nehledě na to, že když o něco máme zájem, i tvorba takové práce je pro nás příjemnější. V první řadě, než začneme referát psát, si uděláme osnovu, podle které se budeme řídit.

Přinášíme několik rad, jak postupovat při psaní referátu.

referat

Referát se skládá z těchto částí

  1. Úvod
  2. Stať
  3. Závěr
  4. Použitá literatura

Na co si dát pozor při psaní referátu.

  • Text rozdělujeme do odstavců.
  • Dodržujeme osnovu referátu.
  • Píšeme bez diakritických chyb.
  • Jednotlivé části osnovy by měli být přibližně rozsahem stejné.
  • Informace, které do referátu píšeme, by měli být potvrzené z více zdrojů.
  • Na konci referátu musí být vždy vypsaná literatura, ze které jsme informace čerpali.

Úvod

Úvodní strana referátu by měla podávat informace o tom, kdo jej vypracoval. Na první straně bude téma referátu, jméno a příjmení autora a datum vypracování.

Úvod – seznámení s tématem, s jeho důležitostí.

Stať

Vlastní práce (stať) – text členíme do logicky a tematicky rozdělených kapitol a odstavců. Informace přebíráme z několika zdrojů, posluchač má díky tomu možnost vytvořit si představu, co se k danému tématu píše v knihách, časopisech. Pokud v textu referátu používáme citát z knihy, uvedeme jej v uvozovkách. Referát má ukázat mimo jiné i naši schopnost pracovat s literaturou a vybrat z ní to nejpodstatnější.
Všechny zdroje pak na konci práce nesmíte zapomenout správně odcitovat.

Závěr

Shrneme v něm nejdůležitější informace a poznatky.

Použitá literatura – každý referát by měl obsahovat zdroje, ze kterých jsme vycházeli.

Přílohy – v případě potřeby jsou na úplném závěru uvedeny přílohy referátu. Těmi mohou být např. tabulky či grafy. Přílohy ve většině případů nebývají v referátu povinné.

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

V celém textu používáme pouze jeden typ písma (většinou Times New Roman velikosti 12).

Referát mívá rozsah asi od 2 do 4 normostran.

Řádkování 1,5 (přibližně 1800 znaků na stránce).

Délka referátu bývá stanovena na 5 až 10 minut, případně dále upřesněna podle požadavků.

O Stefan Tichy

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.