kaceni stromu
Pěstování rostlin

Kácení stromů na vlastním pozemku

[dropcap]K[/dropcap]do je vlastníkem rodinného domu nebo zahrady, kterou zdědil či koupil, velmi často se potýká s problémem, co s velkými, vzrostlými stromy. Často nemají příliš hluboké kořeny a hrozí vyvrácení, nebo jejich větve ohrožují vedení vysokého napětí či střechy okolních domů. Zákon, konkrétně zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kácení dřevin reguluje – z důvodu ochrany přírody před poškozováním a ničením. K tomu, abyste mohli pokácet dřevinu na svém pozemku, je nutné získat povolení orgánu ochrany přírody. Majitelé zahrad ale můžou být v klidu – 15. Července 2013 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 189/2013 Sb., vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která stanovila, že ke kácení dřevin v zahradách není potřeba jakéhokoliv povolení. Dle této vyhlášky je vhodné provádět kácení zejména v době vegetačního klidu, který trvá od října do března, nicméně i kácení mimo toto období není zakázáno. Zahrada je definována jako pozemek u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, musí být oplocený a zároveň nepřístupný pro veřejnost.

kaceni stromu

Výjimky ze zákona

Existují výjimky, které zákon povoluje a není k nim potřeba svolení orgánu veřejné moci a stačí pouze dodatečné splnění ohlašovací povinnosti vůči obecnímu úřadu o pokácení. Jde o dřeviny, které mají obvod kmene menší než 80 cm ve výšce 1,3 metru nad zemí, keřové porosty, které svou souvislou plochou nepřesahují 40 m2 a dřeviny, které jsou v katastru nemovitostí vedeny na pozemcích, které mají způsob využití jako plantáž dřevin, pokud kácené dřeviny rostou v zahradě, nebo pokud by hrozilo bezprostřední ohrožení života a škoda značného rozsahu. Další informace lze nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.