kukurice
Pěstování rostlin

Pěstování kukuřice

[dropcap]K[/dropcap]ukuřice potřebuje slunnou polohu. Díky tomu je kukuřice schopná za dostatečného osvětlení velmi rychle růst. Jedná se o robustní jednoletou rostlinu, dorůstající nejčastěji do výšky 1-3 m. Někdy zvláště v suchých podmínkách může být i nižší, např. jen 0,5 m, jsou ale známy rostliny i šestimetrové.  Produktem jsou kukuřičné klasy, někdy nazývané palice, z nichž se využívá zrno. Klas je uzavřen v listech. Využití nachází v potravinovém průmyslu a spotřebovává se jako krmivo pro hospodářská zvířata. Rostliny si můžeme  předpěstovat  z osiva i doma. Sazeničky vyrostou za 5 týdnů, a vyséváme je přímo na záhon, což je nejčastější postup. Ke hnojení před setím lze  používat   močovinu,  která se mělce vsákne do půdy. Ale nejlepší hnojení je na podzim.

kukurice

Vysévání

Kukuřici setou je dobré vysévat v blocích alespoň 4 řad, zaručí se tím dobré opylení a potřebné mikroklima, důležité k dobrému zrání klasu. Kukuřice je vhodná pro postupné výsevy.  Půdní podmínky jsou charakterizovány hlinitými půdami, ideálně s co nejhlubším profilem a dostatkem humusu. Jako nevhodné jsou půdy s vysokou hladinou podzemní vody, těžké jílové a studené půdy, kyselé a štěrkovité či kamenité půdy.

 Zalévat, zalévat a zalévat

Kukuřice je náročná na vodu. Největší  množství  vody přijímá porost kukuřice kořenovým systémem. Tento zdroj vody je nejvýznamnějším faktorem,  který ovlivňuje budoucí výnos. Celkový stav porostu je ale ovlivněný i dostatečnou vzdušnou vlhkostí. Množství přijaté vody porostům kukuřice se liší a mění v závislosti od jednotlivých vývojových fází. Nevyhnutný přísun vody je potřebný k růstu, ale také v období  květu kukuřice a následného formování kukuřičných klasů. Kukuřice je hluboko kořenící polní plodina. Kořeny jsou schopné dostat se do hloubky 1,2 – 1,5 m pod úrovní půdy, kde by v ideálních podmínkách měli narazit na vodní zdroj. Ideální jsou teda hlinité půdy.

Sladkou kukuřici sklízíme ve stádiu mléčné  zralosti a co nejdříve  zpracováváme. Sklizeň porostů kukuřice se zpravidla orientuje podle jejího cílového využití.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.