Hromosvod
Komerční články

Proč si pořídit hromosvod? Ochrání váš dům před blesky

Jiskřivé elektrické výboje sužující oblohu během silných bouří ještě donedávna vzbuzovaly v lidech hrůzu. Dnes již víme o původu blesků podstatně více, nadále však platí, že jediný přímý zásah může mít pro naše obydlí devastační následky. Díky bleskosvodům je možné podobným situacím do značné míry předcházet. Jaké jsou další důvody, proč byste s instalací bleskosvodů neměli otálet?

Hromosvod
Hromosvod

Nekontrolovatelný zásah z nebes. Tak lze ve zkratce popsat úder blesku, jehož vznik je však mnohem komplikovanější. Na vině jsou nejspíš částečky ledu, které se v bouřlivém mraku srážejí, a tím vytvářejí statický náboj.

Za určitých okolností dochází ke zkratu, čímž se uvolňují kladně a záporně nabité částice. Vzniklé jiskry mohou přeskočit mezi mraky – nebo sjedou k zemi, která je absorbuje. Pokud však blesk při cestě k zemi narazí na překážku, dokáže napáchat nenapravitelné škody.

Jak funguje bleskosvod?

Bleskosvod (neboli hromosvod) tvoří několik částí, a to:

  • mací zařízení pro zachycení blesku,
  • svody, které dopraví blesk k uzemnění,
  • uzemnění zajišťující svod blesku do země.

Veškeré vodivé části domu (výztuže, ocelové části a tak dále) musejí být navíc propojeny, aby mohl být proud bezpečně odveden k uzemnění. Elektrická síť by měla být chráněna proti přepětí, aby nedošlo ke škodám na majetku.

Jedině tehdy může bleskosvod stavbu před blesky ochránit. Rozlišují se 2 typy hromosvodů: skrytý (budovaný současně se stavbou) a viditelný (budovaný i dodatečně, je dobře znatelný).

Výhody bleskosvodů na domě

Bleskosvod na (novo)stavbě zaručí nejen vyšší stupeň ochrany při bouřlivém počasí, ale současně vám ušetří spoustu dalších starostí. Jakých?

  1. Ochrana vybavení domu a zdraví osob i zvířat. Asi není potřeba zdůrazňovat, že silný elektrický výboj dokáže vyřadit z provozu elektroniku nebo způsobit požár přímo v domě. Účinný hromosvod však poskytuje ochranu i na vzdálenost přibližně 20 metrů. Pokud se v bezprostřední blízkosti vašeho domu nachází ještě další stavení nebo třeba vodní plocha, můžete včasnou instalací bleskosvodu předejít majetkovým škodám i na hospodářských staveních nebo zabránit ztrátám na životech zvířat, které se v blízkosti rizikových míst zdržují.
  2. Úspora času při návštěvě pojišťovny. Pokud bleskosvod na domě nemáte a během bouřky dojde k poškození elektrospotřebičů, budete rádi, že jste si dříve zřídili pojištění domácnosti. Pokud však při nahlédnutí do projektové dokumentace vyjde najevo, že na vašem domě bleskosvod být měl, možná zažijete při jednání o náhradě škod perné chvilky.

Pokud tedy pomýšlíte na nové bydlení, na bleskosvodu zbytečně nešetřete. Pokud vaši oblast zasáhnou silné bouřky, budou obyvatelé i vybavení domu v mnohem větším bezpečí.

Zdroj obrázku: Roman Mikhailiuk / Shutterstock.com