Komerční články

Transil dioda: k čemu slouží?

Transil diody (Transient Voltage Suppressor) jsou typem Zenerových diod. Používají se k potlačení přepětí, k ochraně elektronických obvodů s drahými integrovanými obvody před zvýšením napájecího napětí, méně často vznikajícím např. poškozením stabilizátoru napětí, častěji jinými poruchami, poruchami. Ochranný systém lze provést pomocí rychlopojistky, tzv. mžikové a transilové diody.

Výhody diody transil

Ochranné diody, známé také jako Zenerovy přechodové absorpční diody nebo přechodová dioda potlačující napětí (Diode = TVS Diode), jsou součástky používané k ochraně elektronických obvodů před napěťovými špičkami. Ve vedeních připojených k obvodu se takové napěťové impulsy mohou vyskytovat v důsledku spínacích operací v síti nebo například v důsledku úderu blesku. Transilové ochranné diody vedou, když je překročena určitá, dobře definovaná prahová hodnota napětí. Impulzní proud je přenášen přes paralelní připojení k chráněné součásti. V důsledku toho se žádné poruchové napětí nemůže zvýšit nad průrazné napětí supresoru. Ochranná dioda se v tomto případě chová dokonale neutrálně, zejména díky nízkému svodovému proudu a kapacitě za přepětím.

Transil dioda není vhodná pro ochranu vf obvodů. kvůli velké kapacitě rozhraní. Hlavní výhodou transilu je velmi krátká doba odezvy, na úrovni nanosekund – v praxi tato doba prodlužuje například indukčnost cest, na které je transil připojen. Trvalá ztráta energie v transilu je malá, maximálně v řádu několika wattů, ale v krátké době může transil spotřebovat od stovek wattů až po jeden kilowatt energie. Počet pracovních cyklů při vedení laviny, které transil vydrží, závisí na proudu protékajícím během lavinového provozu a době trvání impulsu.

Odolnost transilové diody

Odolnost transilu se zvyšuje se snižováním lavinového proudu a zkrácením doby jeho proudění, zajímavé grafy naleznete na stránkách výrobců těchto prvků. Po přepálení pojistky se vyplatí transilovou diodu vyměnit za novou a to i přes zanedbatelné riziko jejího poškození při další operaci. V praxi dochází k poškození transilových diod v důsledku přehřívání. V současnosti dvě nejoblíbenější řady transilových diod mají ztrátový výkon 600 a 1500 W v krátkých pulzech a vyrábí se v rozsahu provozního napětí od 6,8 ​​do 200 V.

Transil diody se používají hlavně k ochraně citlivých součástí a signálových vstupů proti jednotlivým dočasným přepětím (přechodům), jako jsou události ESD (elektrostatický výboj), poruchy způsobené spínacími operacemi nebo bouřkou. Někdy se také používají k indukci přepětí, např. z cívek relé.

Zdroj obrázku: raigvi / Shutterstock.com