Tepelné čerpadlo
Komerční články

Zhroucení energetické soustavy v USA jako spouštěč změn, ze kterých budou profitovat tepelná čerpadla?

Události, které se odehrály v únoru tohoto roku na americkém Středozápadu nám ukazují, jak křehká je energetická soustava, a že i obyvatelé bohaté a technologické země se mohou ze dne na den ocitnout bez tepla a elektřiny.

Tepelné čerpadlo
Tepelné čerpadlo

Místem počátku událostí je Texas, země bohatá na ropu a zemní plyn, zároveň stát přezdívaný „elektrárna USA“. Právě zde způsobily nezvyklé mrazy snížení dodávek plynu a výkonu elektráren na straně jedné, zvýšenou poptávku po energiích ze strany domácností a podniků na straně druhé. Tento „koktejl“ událostí způsobil zhroucení energetické sítě, které se okamžitě přelilo do okolních zemí, ať už ostatních států amerického Středozápadu, či Mexika. Jedenáct států USA muselo omezit dodávky elektřiny, ve čtyřech dokonce došlo k výpadku celé sítě tak, jak na Amerika najednou začala pociťovat nedostatek elektrické energie a plynu na výrobu tepla či elektřiny, které jim Texas do té doby spolehlivě dodával. Paradoxně, v některých z těchto zemích již existují či jsou diskutovány plány na zákaz užívání kotlů na zemní plyn či přímotopů v novostavbách, přičemž Texas proti těmto opatřením dlouhodobě loboval.

Události z února tohoto roku naplno odkryly nepřipravenost zemí amerického Středozápadu na pokles teplot či kombinaci zvýšené poptávky po energiích a zároveň poklesu jejich dodávek. Zásadní roli na straně poptávky po energiích hrály vysoká energetická náročnost budov a využívání neefektivních zdrojů tepla, tj. kotlů na zemní plyn a elektrických přímotopů, které v případě poklesu teplot dramaticky zvyšují poptávku domácností po energiích.

Stranou tohoto příběhu doposud stál stát Colorado, který je rovněž dlouhodobě vysoce závislý na dodávkách zemního plynu z Texasu. Nemovitosti tamních obyvatel však mají nižší energetickou náročnost díky kvalitnější izolaci, navíc ve vyšší míře využívají k výrobě tepla tepelná čerpadla, která umí vyrábět teplo velmi efektivně. Byť se ani Coloradu nevyhnuly problémy v podobě sníženého výkonu plynových elektráren, okolnosti zde neměly tak dramatický průběh jako v Texasu.

A je to právě Colorado a další státy USA, od kterých se Texas, do té doby neohrožená energetická velmoc, bude učit. Konkrétně, již nyní spatřují světlo světa první plány na:

  • masivní snižování energetické náročnosti budov,
  • větší zapojení tepelných čerpadel k výrobě tepla pro domácnosti,
  • masivní využívání geotermální energie k výrobě tepla dodávaného dálkovým způsobem (geotermální teplo je již dnes v Texasu považováno za „novou ropu“).

Jak křehká je energetická soustava si nedávno mohly připomenout i domácnosti v Evropě, který v lednu tohoto roku rovněž hrozilo zhroucení energetické soustava z důvodu prozatím neznámé „události“ v Rumunsku, jež způsobila dočasný výpadek energie v rozvodné síti, který se tentokrát podařilo včas eliminovat a neopakovala se tak událost z roku 2006, kdy se v Evropě ocitlo 15 milionů obyvatel bez elektřiny.