Komerční články

4 nejčastější prohřešky nepoctivých prodejců tepelných čerpadel

Zvažujete koupi tepelného čerpadla? Na níže uvedených řádcích jsme pro Vás připravili přehled 4 nejčastějších nekalých praktik prodejců. Výběr správného obchodníka je zásadní pro Vaši spokojenost s novým zdrojem tepla, níže uvedené řádky tedy čtěte obzvláště pozorně.

V praxi dochází ze strany prodejců tepelných čerpadel nejčastěji k těmto pochybením:

 1. doporučení špatného typu tepelného čerpadla
 2. doporučení „šizeného“ tepelného čerpadla
 3. neschopnost zajistit kvalitní instalaci
 4. neschopnost dostát slibovaným zárukám a servisním lhůtám

Doporučení špatného typu čerpadla

Doporučení špatného typu tepelného čerpadla má za následek vysoké účty za elektřinu, v některých případech i nedostatečný objem vygenerovaného tepla. Proč k tomuto dochází? Někteří prodejci mají ve své nabídce pouze tepelná čerpadla vzduch/vzduch a vzduch/voda, a to hned z několika důvodů:

 • jejich pořizovací cena je nízká, tj. sami kupující se na ně často ptají
 • jejich instalace je, v porovnání s ostatními typy čerpadel, snadná a prodejci ji mohou outsourcovat do stavebních firem
 • samotné konstrukční řešení čerpadla může být v tomto případě více „šizeno“ než v případě tepelných čerpadel získávajících teplo ze zemních kolektorů, vrtů apod.

Koupi tepelného čerpadla je tedy nutné konzultovat s prodejcem, který má v nabídce více typů jednotek a zároveň je schopen čerpadla také instalovat.

Doporučení „šizeného“ čerpadla

Ano, i na trhu s tepelnými čerpadly se podvádí. Nejčastěji u údajů jako jsou faktory SCOP, COP, hlučnost čerpadla, objem ohřáté teplé vody. Účel je zřejmý, u tepelných čerpadel s horšími parametry vytvořit iluzi kvalitního produktu za nízkou cenu, tj. kombinaci, kterou vyhledává každý spotřebitel. Ovšem, „papírová změna“ parametrů není doménou českých prodejců, s podobným nešvarem se setkávají kontrolní orgány napříč celou Evropskou unií. I proto vznikly standardy chránící spotřebitele před těmito prodejci, konkrétně Evropská značka kvality Q, která majitelům tepelných čerpadel garantuje, že:

 • parametry uváděné na čerpadle odpovídají skutečnosti, což ověřuje registrované technické centrum (v případě České republiky Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně). V rámci testování podstupuje tepelné čerpadlo i několik pevně stanovených zkoušek
 • dovozce či výrobce poskytuje dostatečnou technickou podporu a zároveň měl vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin
 • hlavní komponenty jsou ve shodě s mezinárodními i národními předpisy
 • akustický hluk tepelného čerpadla za provozu nepřevyšuje stanovenou úroveň
 • tepelná čerpadla jsou dodávána s návodem v národním jazyku
 • na tepelné čerpadlo se vztahuje záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu deseti let
 • tepelné čerpadlo dosahuje minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadel země/voda
  • 5,1 u čerpadel voda/voda
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda

Neschopnost zajistit kvalitní instalaci

Obchodníkovi, který má nízkou obrátkovost zásob, se nevyplatí „živit“ tým techniků, a tak instalaci outsourcuje do stavebních firem. Jenže, kvalita instalace má zásadní vliv na výkon čerpadla i jeho životnost. U stavební firmy, kde instalaci může provádět neproškolený personál, tak hrozí, že kvalita instalace bude nízká. Vždy se tedy ptejte, kdo a za jakou cenu bude jednotky tepelného čerpadla instalovat.

Neschopnost dostát zárukám a servisním lhůtám

Pokud se Vám tepelné čerpadlo pokazí během topné sezóny, je nutný okamžitý zásah servisního technika. U tepelných čerpadel s Evropskou značkou kvality Q máte jistotu, že zásah proběhne do 24 hodin, u neseriózních prodejců však toto může trvat i několik dnů, po které musíte mít tepelné čerpadlo vypnuté.

U záruk existuje velký rozdíl mezi zárukami poskytovanými výrobcem a prodejcem. Zatímco u výrobce máte alespoň nějakou „jistotu“, že svých závazků dostojí, u samotného prodejce je to horší. Ve snaze prodat, někteří prodejci slibují záruky, o nichž předem ví, že je nemohou splnit. I v České republice již došlo k situacím, že slibované záruky vedly ke krachu prodejce a jeho zákazníci si pak museli nechat opravit čerpadlo jinde, samozřejmě za peníze.

Vždy se tedy ptejte na cenu záruky, podmínky uplatnění záruky a to, kdo záruku poskytuje.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *