Bydlení

Tepelné mosty – jak odstranit

Tepelné mosty představují v oblasti bydlení značné problémy. Zjednodušeně řečeno se jedná o místa, respektive korydory, přes které uniká nemalé procento tepla – mohou být vedeny ve všech směrech. To se potom samozřejmě odráží na financích, spojených nejen s vytápěním. Je tak na místě popřemýšlet, jak co nejefektivněji tepelné mosty odstranit. Novostavby již s tímto počítají, horší je to však u starších rodinných a bytových jednotek.

shutterstock_112247726

Odstranění tepelných mostů je poměrně náročnou činností, je to zásah do konstrukce domu. O této problematice se vyplatí přemýšlet například při rozsáhlé rekonstrukci nemovitosti.

Skladba vnějšího pláště budovy a odvětrávání izolace

Začít by se mělo vnějším pláštěm budovy. Zde je důležité počítat s patřičným odvodem a propustností plynů a par. Zároveň však nesmí být nikterak narušena izolace – pro tu je důležité zajistit přirozené odvětrávání, jde potom o tzv. difúzně otevřenou stavbu.

Důležité je zateplení domu

První možností, jak minimalizovat tepelné mosty, je adekvátní zateplení domu. Zde je důležitá komplexnost. Určitě nebude dostačovat obyčejné zateplení fasády prostřednictvím polystyrenových panelů. Nesmí se totiž zapomínat ani na kvalitní zateplení střechy a v neposlední řadě na zateplení podlahy, čímž dojde k eliminaci úniku tepla do sklepních částí domu.

Zateplení domů je individuální proces, který je třeba zpracovat vždy na míru. Jedině tak může být zajištěna maximální efektivita.

Hydroizolace domu

Obrovský vliv na míru tepelných mostů má i proniká vzdušné nebo ještě častěji půdní vlhkosti skrz stěny a zdi do interiérových prostorů. Tímto dochází ke zhoršování kvality zdí, plesnivění a v nejhorších případech i poškození statiky domů.

K zajištění hydroizolace se používá nejčastěji asfalt, bitumenové pásy, kaučukové folie nebo případně stěrkové materiály či fólie z PVC. V mnohých případech je třeba přistoupit k sanaci již vlhkého zdiva nejrůznějšími moderními metodami v podobě řezání či navrtávání.

Drobné tepelné mosty

Mezi drobnější tepelné mosty patří například situace, kdy dojde ke špatnému vsazení plastových oken do stěn domu. Kolem okna se můžete často setkat s úniky tepla a ty lze řešit docela jednoduše – je zapotřebí zaizolovat bezprostřední okolí okna pod fasádou!

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *